Paintball, Airsoft, Femkamp och Skytte

Mobil paintball

Kanske passar det bättre att vi kommer till er?
Om ni äger en bit bra mark (eller kan få markägarens tillstånd) öppnar sig en spännande möjlighet till mobil hyrning.

En liten utkörningskostnad kan tillkomma men det är en sak vi kan prata om när ni ringer. Vi är sällan omöjliga utan lever med inställningen att allt kan lösas till det bästa.

Vi tar lite mer betalt för att bara hyra utrustningarna och låta kunderna ordna själva.

Det beror delvis på att det ofta går sönder och kommer bort fler saker under sådana omständigheter. Huvudorsaken är att vi anser att det är farligare för kunden, som troligtvis är ovan vid paintball, att stå för säkerhetsarrangemangen själv.

Låt Vida Äventyr stå för servicen och arrangemanget. Det blir inte bara bäst utan också säkrast för alla inblandade. Bilderna på sidan är från blandade hyrningar på olika ställen och vid olika tillfällen.

Skogen bjuder ofta på en starkt varierad miljö med många intressanta möjligheter till spel.
Om du söker bra mark för ett mobilt spel så titta efter det säkerhetsmässiga först. Se till att inga hus eller vägar ligger i närheten eller att det är ett välbesökt svampplocknings eller rastningsställe.

Terrängen får gärna vara en blandning av öppen mark och tät vegetation med kullar och sänkor.
En typisk storlek för en spelplan för tio personer är 70 gånger 100 meter, beroende på terräng förstås.